Biografforestillinger


Nu ved vi, hvornår vil skal i Malling Bio. Det bliver:
  • 21. september
  • 26. oktober
  • 23. november
  • 14. december
Vi har valgt, at vi i andet halvår 2022 kun skal have 4 biografforestillinger. Prisen for disse 4 forestillinger vil blive kr. 300,-.

Vi har aftalt med Per, at vi skal betale kr. 75,- pr medlem pr. forestilling - mindst 25 deltagere pr. forevisning. Det tror vi i bestyrelsen på, at der vil være tilslutning til.

Som regel har vi sluttet vi af med, at vi kører til Tranbjerg Lokalcenter og spiser sammen. Den aftale med lokalcentret vil vi søge at genoptaget. Hvis ikke, så er der andre muligheder i Tranbjerg.

I øvrigt er Malling Bio i sig selv interessant. Klik på billedet for at se Malling Bios egen hjemmeside.

Aflysning

På grund af Pers helbredssituation er vi desværre nødt til at aflyse forestillingen i Malling Bio onsdag den 14. december 2022.

Vi vil snarest muligt aftale med Per, hvordan vi fortsætter samarbejdet.

Der er det problem, at medlemmer har betalt for to forestillinger, som de ikke har fået. Det skal selvfølgeligt tilbagebetales.

Jeg vil derfor bede de medlemmer, som har noget til gode, om at sende mig deres kontonummer på mailadressen aage.mik@stofanet.dk så vil jeg hurtigst muligt sende dem deres tilgodehavende.